Dutch Energy Inspection BV

Inspectie van uw zonnestroom installatie

Wie wij zijn

Wij zijn er voor uw veiligheid. Dutch Energy Inspection is Scope 12 keuringsbedrijf voor zonne-installaties. Onze inspecteurs zijn gediplomeerd en als bedrijf zijn wij gecertificeerd keuringsbedrijf voor het uitvoeren van Scope 12 Inspecties. Wij stellen onze kennis graag ter beschikking voor uw veiligheid.

Over ons

Wat wij doen

Onze kennis van zonne-installaties gebruiken wij om uw systeem te toetsen aan de wettelijk geldende normen. Wij keuren zonne-energiesystemen als deze opgeleverd. Wij adviseren u vòòrdat u een zonne-energiesysteem installeert. Ons werkgebied voor het uitvoeren van keuringen is Noord Nederland

Onze expertises

Wat wij hebben gedaan

Dutch Energy Inspection BV heeft vele keuringen uitgevoerd van groot tot klein. Lees meer over onze opgeleverde projecten via de volgende link.

Over ons

Dutch Energy Inspection is een geregistreerde handelsnaam van Dutch Energy Group BV. Met onze ruime ervaring in de markt voor zonne-energie weten wij hoe belangrijk kwaliteit is bij de aanleg van zonnepanelen. Wij zijn daarom ook erg blij met de komst van de SCIOS Scope 12.
Omdat onze kennis van de markt en de producten altijd up-to-date is en onze inspecteurs allen gediplomeerd zijn, zullen we niet alleen uw installatie keuren, maar ook met u meedenken als er aanpassingen gedaan moeten worden. Indien gewenst kunnen wij dit ook met onze eigen installateurs voor u verhelpen.
Wij zijn blij om ook op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het versnellen van de energietransitie. Het opwekken van duurzame energie is actueler en urgenter dan ooit. Ons doel is om dit op een veilige manier te laten gebeuren en eigenaren van zonnepanelen te verzekeren van een goedwerkende en veilige PV-installatie.

Wij staan voor je klaar

Dutch Energy Inspection Uw veiligheid is ons veel waard.

Neem contact op

Onze expertise

Bij het uitvoeren van de Scope 12 Inspectie wordt de zonne-energie installatie getoetst op de wettelijk geldende normen en voorschriften. De Inspectie wordt uitgevoerd aan de hand het door ons opgestelde inspectieplan.
Onderdelen van de visuele inspectie zijn bijvoorbeeld, het juiste gebruik van toegepast materiaal, brandveiligheid, noodzakelijke informatie voorziening, zonnepanelen in combinatie met bliksembeveiliging enz.
Daarnaast wordt de geschiktheid van de constructie beoordeeld en verrichten wij metingen aan zowel de AC als DC kant van de installatie.
Na afloop verwerken wij de bevindingen in het keuringsrapport en verzorgen de afmelding in het Scios Portaal, zodat bekend is dat uw installatie veilig is.

Energie & Ontwerp

Energie & Ontwerp

Of de vraag nu een zonnedak, zonneveld, zonnepark of drijvende oplossing betreft, Dutch Energy Group werkt met creatieve mensen die het gevraagde maatwerk kunnen leveren.

Opslag & Conversie

Opslag & Conversie

Door de snel groeiende hoeveelheid duurzaam opgewekte energie uit wind en zon neemt de behoefte aan flexibiliteit toe om aanbod en vraag in balans te houden.

Realisatie & Exploitatie

Realisatie & Exploitatie

De realisatie van een duurzame energievoorziening is vaak een groot en complex proces. Naast duurzaamheid spelen ook draagvlak en betrokkenheid een belangrijke rol.

SCIOS Scope12 keuring

De SCIOS Scope 12-keuring is een elektrische inspectie van uw hele PV-installatie, van de zonnepanelen tot aan het koppelpunt met de netbeheerder: de PV-panelen, strengen, connectoren, omvormers, optimizers en bijbehorende meterkast(en). Onze inspecteurs kijken naar brandrisico’s en de elektrische veiligheid.

Scope 12 inspectie

Maatwerk

Of de vraag nu een zonnedak, zonneveld, zonnepark of drijvende oplossing betreft, Dutch Energy Group werkt met creatieve mensen die het gevraagde maatwerk kunnen leveren.

Dutch Energy Group legt op dit moment de laatste hand aan een Energiebox. De box biedt, afhankelijk van de functie van een bedrijf, een oplossing voor elk energieprofiel.

Recent opgeleverde projecten

Onze werkwijze

Dutch Energy Group bedenkt hoe flexibeler, slimmer en strategischer met energie omgegaan kan worden en hoe die energie beter en efficiënter benut moet worden.

Elke realisatie begint bij Dutch Energy Group met een sterk concept.

Concept

Realisatie

Ga voor een duurzame toekomst