Scope 12

Scope12

Scope12 is een initiatief van de stichting SCIOS. Deze stichting beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Elk deelgebied wordt bij SCIOS een ‘scope’ genoemd, en de scope die te maken heeft met zonnepanelen is de twaalfde in het rijtje, vandaar de naam Scope 12.

Verzekering

Zonnepanelen zorgen voor een verhoogd risico op storm- en of brandschade. Als eigenaar van een bedrijfspand krijgt u van de verzekeringsmaatschappij mogelijk de opdracht om een SCIOS scope 12 inspectie uit te laten voeren. Indien er geen inspectie heeft plaatsgevonden, is mogelijke schade bij brand, instorting van het dak of het wegwaaien van zonnepanelen niet of verminderd verzekerd.

De inspectie

De inspectie is samengesteld door het Verbond van Verzekeraars samen met deskundigen uit de branche. Voorheen werden er veel verschillende keuringen uitgevoerd door bedrijven. De Scope 12 inspectie heeft vaste punten die geïnspecteerd moeten worden en die gelden voor elk bedrijf die de inspectie uitvoert.

Nadat de zonnepanelen zijn geïnspecteerd kan de installatie worden geregistreerd in het SCIOS Scope 12 register. Daarmee is de PV-Installatie toegankelijk voor verzekeraars en kunnen verzekeraars beoordelen of de zonnepanelen verzekerbaar zijn.

Bij de inspectie worden zowel de zonnepanelen als de volledige installatie geïnspecteerd. Er wordt gecontroleerd of de installatie werkt, veilig is en of deze aangelegd is zoals gedocumenteerd is.

Ga voor een duurzame toekomst